Platzpatronen (Manöver)

PPU blickt auf eine langjährige Erfahrung bei der Produktion
von Manöverpatronen zurück.
Das breite Kaliberspektrum deckt den Bedarf für die Filmindustrie, das Salutschießen
wie auch den Behördenbedarf.

Kaliber Art. Nr.
.223 Remington (M200) A-491
.223 Remington Long (M200A1) A-421
.308 Winchester A-493
.30-06 Springfield Long A-373
7,62 x 39 A-492
7,62 x 54 R A-374
8 x 57 IS (7,9×57) A-494
9mm Luger (9×19) A-380
9mm P.A. knall A-301
.38 Special A-381